Tyrolské elegie

3. leden 2011 | 14.14 |

820_004bTuhle báseň bych si asi sama nevybrala, ne snad proto, že by to bylo nějak těžké na pochopení, ale já prostě básně moc nemusím. Dobře jsme ji rozebírali ve škole někdy v druhém ročníku a tady poskytuji rozšířený rozbor i s úryvky z internetu a navíc možnost stažení samotných Tyrolských elegií s mými poznámkami, které snad pomůžou při bližším rozboru. 

Text Tyrolských elegií ke stažení zde: http://www.uloz.to/7224903/tyrolske-elegie-doc
heslo: pajenka.svetu


Karel Havlíček Borovský

Tyrolské elegie

Obsah:

Ústředním tématem je autorova životní zkušenost – násilná deportace z Čech do Tyrol (Brixen).
V druhém zpěvu předkládá autor svůj autoportrét. Hlásí se k národnímu celku – Čechám a projevuje svoji lidovost – muzikant, odhaluje i své odbojné a buřičské tendence. Následně popisuje svoje zatčení uprostřed noci, kočár policajtů mu přiváží "Od všech z Vídně pozdravení – pan Bach je líbá – jsou-li prej zdráv, a tuhleto psaní – po nás posílá.”
Havlíček se loučí s matkou, ženou a dcerkou Zdeničkou. Popisuje podrobně cestu k Jihlavě a dále do Alp.
V osmém zpěvu zesměšňuje rakouský režim zmínkou o nebetyčných Alpách. Zmiňuje příhodu se splašenými koňmi, kdy kočí i policajti vyskočili z kočáru a Havlíček sám dále jel. Nepokoušel se koně zastavit, věděl, že je "pod ochranou Rakouska". Do Brixenu se nakonec dostal a musel zde žít tři roky, daleko od milovaných Čech.
Závěr odhaluje zpátečnictví rakouské monarchie.

Kompozice:

Vstupním motivem skladby je elegie (=žalozpěv) – parafráze na lidovou píseň Sviť, měsíčku, polehoučku skrz ten hustý mrak.
Zařazení do poezie, satirický (posměšný, výsměšný) text, epický text.
Báseň je rozdělená na 9 zpěvů.
Silné narážky na Rakousko-Uhersko.
Autor vede dialog s měsícem, jeho jediným druhem.
Psáno pro měsíčka, pro čtenáře (vlastenectví české, provokace pro Rakušany), pro sebe a pro lidi, kterým to dal přečíst.
Estetická funkce.

Celková charakteristika:

Autor kritizuje absolutismus a pokrytectví rakouské vlády, neschopnost jejího policejního systému. Osobní tragédii ztotožňuje s tragédií celého národa.
Celým dílem prostupuje humor, ironie, satira až sarkasmus. Komicky vyznívají jak situace, tak autorův jazyk. Netradiční je pojetí elegie. Elegický tón spojuje s ironií a výsměchem, čímž znovu přechází do satiry.
Báseň vydána posmrtně.
I přes to, že jsou Tyrolské elegie psány v době pro Havlíčka nepříliš příznivé, je vidět životní optimismus i víru v lepší život.

Jazyk a styl:

Využívá principy lidové slovesnosti (jednoduchý verš, písňová forma, stylizace do postavy lyrického hrdiny lidových písní), používá lidový, hovorový jazyk (slovní zásoba, zkracování slov).
Vkládání cizích (německých) slov, zastaralé výrazy.
Básnické tropy a figury: přirovnání, ironie, apostrofa (rozhovor s měsíčkem), přímá řeč, personifikace, zdrobněliny.
Sloka má 4 verše, rým ABCB (přerývaný), trochej: nepravidelný (typický u satir).
Střídání sudého a lichého počtu slok.

Postavy:
Karel Havlíček Borovský(- ironický, odvážný, vzpurný, výsměšný, rezignovaný) + jeho žena, sestra a dcera, komisař Dedera, žandárové, postilion

Místo: bývalé Rakousko-Uhersko
Čas: rok 1851

Zařazení do historického kontextu:

K. H. Borovský je řazen k realismu, báseň vytvořena v Brixenu spolu s Králem Lávrou a Křtem svatého Vladimíra. Na Borovského navázali například Májovci.
J. NERUDA
V. HÁLEK
K. SVĚTLÁ
A. HEYDUK
R. MAYER
J. ARBES

Zdroje:

Zápisky z hodin českého jazyka pod vedením Mgr. Zdeňka Zárybnického

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Tyrolské elegie distressed®pise.cz 03. 01. 2011 - 14:48
RE(2x): Tyrolské elegie pajenka 03. 01. 2011 - 14:59
RE: Tyrolské elegie mixx®pise.cz 03. 01. 2011 - 17:44
RE(2x): Tyrolské elegie pajenka 03. 01. 2011 - 17:53
RE: Tyrolské elegie spiritofdeadh@seznam.cz 26. 04. 2011 - 13:16