Vodnář = já

19. červenec 2010 | 16.00 |

Celý text převzat z chiaral.blog.cz a článek je přednastavený.... Taková jsem já...

Vodnář a láska

Vodnář přitahuje své protějšky báječným vzezřením a duchaplností. V lásce se chová zpočátku zdrženlivěji, nerad dává najevo city. Vyznačuje se sebeovládáním, hrdostí a svobodomyslností. Raději dává přednost přátelství než pevnému partnerskému vztahu. Dokáže se zamilovávat často, ale nepřestává hledat stále dokonalejší lásku. Jeho milostné city nejsou příliš silné. Většinou ho upoutává jen zájem a obdiv. Jakmile toto nadšení ochabne anebo když si najde novou známost, dochází obvykle k přerušení dosavadního vztahu. V takovém případě mu vůbec nezáleží na tom, jak prožívá druhá strana toto rozloučení. Ochladnutí citů přichází náhle a je to takové ochladnutí, jaké by u něj nikdo nepředpokládal. Tito lidé vytvářejí často neobyčejné milostné vztahy. Jsou schopni odpoutat se od všedního života a jít zakázanými cestami. Nejednou mají velmi intimní vztahy i k osobám stejného pohlaví. V manželství jsou z nich nepříjemní partneři. Navenek jsou totiž vždy laskaví, zdvořilí a přátelsky naladění. Ve skutečnosti nejsou upřimně srdeční a něžní. Tělesné přednosti jejich druhů je přitahují více než přednosti partnerovy duše. To je velká zvláštnost jejich povahy. Ačkoli se velmi zajímají o lidský charakter, nejsou schopni proniknout až do hloubky duše jiného člověka. V manželství jsou stálí a - což je důležité - dokáží být svému druhovi celkem věrní. Do manželství vstupuje po dlouhém váhání a většinou v něm setrvá celý život. Taková je jeho představa štěstí, i když ho vzrušuje všechno nové a neznámé. Kdo touží po záplavě proklamovaných citů a romantické vášnivé lásce, ten by se měl Vodnářům raději vyhýbat.

VODNÁŘ ŽENA

Něžná "zběsilka" nezná žádných omezení

Na první pohled působí chladně, snad dokonce vypočítavě. V každém případě zdrženlivě. Playboyové kolem ní obchází velkým obloukem, protože to stojí příliš mnoho námahy, dostat ji a v poslední chvíli řekne s určitostí zase jen ne. Kamarádi ze školy ji považují za drzou a domýšlivou, protože si absolutně nic nezačíná s nezralými muži stejného věku. Přímo alergicky reaguje na neohrabané útoky s bouřlivými citovými výbuchy. Rodiče se stále tak trochu strachují, aby se jejich dcera nestala starou pannou. Ale tak může vidět ženu ve vodnáři jen ten, který ji doopravdy nezná. Kdo nikdy neměl možnost nahlédnout do jejího srdce, hlubokého a širokého jako oceán. Svým založením je vůbec tou nejněžnější, nejláskyplnější a nejlichotivější partnerkou. A stejně tak tou nejzranitelnější. Proto také potřebuje tento pancíř odmítání. Nic nenávidí víc než tvrdost, hrubost a vychloubačnost a egoistickou mužnost. Každý, kdo by ji chtěl přepadnout, nebo k něčemu nutit, hned dohrál. Chce nalézt oporu, choulit se v náručí ochránce. Chce jej hýčkat a obšťastňovat. Ale nikdy se nestane služkou nebo otrokyní.

Jako typický noční pták se ráda odebírá do reje zábav. A když se jí tam zalíbí, dovede zcela opustit svou ulitu. Bezstarostně konverzuje, dokonce snad šokuje tím, jak dává k lepšímu obscénní historky nebo vtipy. Pase se na vilných pohledech, které šilhají po jejích prsou pod průhlednou blůzou. Však když se k ní někdo příliš přiblíží, mění se ve fúrii a dokázala by mu vyškrábat oči. A jakmile se jí něco přestane líbit, hlasitě nadává a práskne za sebou dveřmi. Nemá skoro smysl tvrdohlavě se dvořit odmítavé ženě ve vodnáři. Pokud si muže neoblíbí, nejsou jakékoli pozornosti, dárky a snahy k ničemu. Buď dává od počátku najevo: "Jsi mi sympatický", nebo vyzařuje ledový chlad. Je to vždy definitivní. V tomto ohledu je ona, jinak tak proměnlivá jako počasí, bezpodmínečně důsledná. Muž, který by jí chtěl imponovat, nemusí být bohatý, ani nad míru chytrý a už vůbec ne atraktivní. Musí však být originální a určitým způsobem moudrý a noblesní. Ona potřebuje mít pocit, že bez ní už vůbec nemůže žít. Tehdy je teprve šťastná.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Vodnář = já marinka 19. 07. 2010 - 20:55