Stařec a moře

24. leden 2011 | 18.53 |

Typická kniha povinné školní četby, ne však tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Ernest Hemingway: STAŘEC A MOŘE

Obsah:

Příběh je až překvapivě prostý. Starý kubánský rybář Santiago po dlouhých letech bezúspěšného lovu vyplouvá na moře, sám, bez chlapce, který mu předtím pomáhal. Na návnadu, kterou připravil chlapec, se mu podaří chytit rybu. Jde o mohutný exemplář mečounovitého marlina, který v zuřivém zápase o svůj život vleče za sebou loď i se starcem, a trvá dva dny a dvě noci, než zvířeti dojdou síly. Hned poté, co se starci podaří rybu harpunovat, napadnou kořist žraloci a ohlodají ji na kost. Smrtelně vyčerpaný Santiago se vrací do vesnice jen s kostrou svého úlovku.

Žánr:
Novela  it. Novella = novinka – původně, tj. u Boccaccia, název pro kratší vyprávění zdůrazňující novost, nápaditost; později prozaický žánr středního rozsahu s relativně striktně vymezenými tvárnými rysy

-prozaický žánr středního rozsahu s pevně skloubeným a vypointovaným příběhem

-děj novely je sevřený, jednoduchý a dramaticky vystupňovaný

-postavy – počet postav omezený, čas – ohraničený, relativně krátký

-důraz kladen na neobyčejnost a poutavost, časté motivy tajemství a hledání

0001pt;text-align: justify;line-height:normal">-kompozice propracovaná, směřuje k tzv. bodu obratu – k překvapivému dějovému zvratu, odkud se vše, co předcházelo, jeví jinak

Časové zařazení:

Období první světové války, až 50. léta 20.stol.

Příslušník tzv. ztracené generace

Kompozice:

Text novely není nijak formálně členěn.
Je rozvíjen přísně chronologicky bez jakéhokoli složitého prostupování časových rovin, rozsáhlých retrospektiv apod.
Umělecká intenzita výpovědi spočívá právě v její prostotě, která je ve skutečnosti výsledkem složitého autorova tvůrčího zápasu.
Některé motivy (starcovo utrpení, stigmata zranění na jeho rukou i sám motiv rybolovu) poukazují ke křesťanské (NZ) symbolice.

Celková charakteristika:

Je to novela, která se odehrává v kubánské vesnici poblíž Havany ve 40. letech 20. století. Celý příběh se odehrává v rozmezí 3 dnů, z toho 2 dny a 2 noci zápasí s obrovskou rybou.
Hemingway se zde snažil zachytit morální lidské kvality, pevný charakter. Poukazuje zde na člověka, který je pro dobrou věc ochoten obětovat i svůj život.
Hluboce dojemný příběh o starém rybáři je epickou metaforou o životě. Její podstatou však není skeptické přesvědčení o marnosti všeho počínání, jak by mohlo naznačovat prvoplánové čtení závěru novely. Ve skutečnosti jde –i vzhledem ke kontextu dosavadního Heminqwayova díla- o oslavu síly, schopnosti maximálního vzepětí, o oslavu lidské statečnosti. Boj s překážkami se ukazuje být důležitější hodnotou než jejich případné překonání, ovšem důležitého předpokladu, že tento boj byl veden čestně a s plným nasazením a že jsme pro dosažení cíle udělali opravdu všechno.

Podrobnější rozbor:

Postavy:

-Santiago-starý rybář, samotář odloučený od společnosti, zamlklý, boj na život a na smrt
      ztělesňuje houževnatého, neúnavného, nebojácného, fyzicky i duševně silného člověka. Tento typ je hrdý na svou práci a je schopen bojovat až do posledních sil.
-Manolin-mladý chlapec, pomocník Santiaga, nejel se Santiagem na lov, rodiče mu to zakázali, musel na jinou loď
Je zde mnoho vedlejších postav, různých lidí, se kterými se Santiago a Manolin setkali. Tyto postavy jsou zlé, závistivé, posmívají se nebo naopak se starcem soucítí a pomáhají mu.

HLAVNÍ MYŠLENKA:

Zobrazit nekonečný boj člověka s přírodou, myšlenku, že štěstí nespočívá v bohatství, ale v uspokojení z vyčerpávajícího zápasu. Jejím smyslem je poukázat na obrovskou lidskou statečnost a nezdolnou duševní sílu.

-jednoduchý děj, syrové vyprávění děje, bez podrobnějších věcí, člověk musí hodně domýšlet> METODA LEDOVCE
-často se objevují vzpomínky na Afriku (Hemingwayovi Zelené pahorky Africké), stále vzpomíná na baseball

Jazyk a styl:

Tato krátká novela je psaná ve spisovném jazyce (krásná, čerstvá,....), k oživení děje a obrazu prostředí zde byly v překladu ponechány španělské výrazy (salao, guano, agua mala,....). Vyskytuje se zde strohá stylizace vět, hlavně v přímé řeči. Jsou zde použity i rybářské pojmenování (rybářské náčiní – kotouč šňůřy, hák s bodcem, harpuna,....). Přirovnání. Novela je praná formou odstavců, jsou zde krátké věty, souvětí, přímá řeč.
Místo konkrétních pojmenování pomocí vlastních či místních jmen jsou preferována obecná označení: stařec, chlapec, moře, žraloci,...
Vnitřní monology starce, oslovování sebe samu (např. svoji zraněnou ruku).
Dílo je napsáno velmi jednoduše a střízlivě, ale je v něm skrytá určitá dynamika a napětí. Autor využívá hlavně úvahy a popisu. Děda pak také mluví sám k sobě.
Er forma, vševědoucí vypravěč.

Zařazení do historického kontextu:

E. Hemingway (USA): obdržel Nobelovu cenu za Starce a moře, začínal jako žurnalista
               autobiografický román: Sbohem, armádo!
                povídkové soubory: Za našich časů, Muži bez žen
               novely: Odpolední smrt (Fiesta)
                reakce na španělskou občanskou válku: jako reportér drama: Pátá kolona
                román: Komu zvoní hrana, Zelené pahorky africké (vzpomínky na lov)

W. Flaukner (USA)
Fitzgerald (USA)
T. Eliot (USA)
Remarque: Na západní frontě klid, Tři kamarádi (Němec)
R. Rolland (Francouz): Petr a Lucie

Vliv díla:

Napodobovatele. Pokračovatele: Carvera, J. Škvorecký:Hemingwayova metoda "nic neříkajících">zdánlivě banální dialogy
A. Lustig

Zdroje:

Obsahy a rozbory děl k literatuře, edice Maturita, autoři: Mgr. O. Slanař; Mgr.R. Kanda; Mgr. M. Kostková; Mgr. L. Krausová/ 2006

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Stařec a moře romča 26. 01. 2011 - 09:17