Ležáky: Historie

24. červen 2010 | 10.00 |

Dnes je to přesně 68 let od této tragédie. Vím, že jsem psala, že se o tom nebudu více rozepisovat, ale objevila jsem svůj referát z 9. třídy základní školy na toto téma. Musela jsem ho sem dám. Ta vesnice si zaslouží, aby se o ní vědělo více.

history4243_01 Stalo se to za jediný den. Malá osada Ležáky, tvořená 8mi domky a mlýnem, obývané chudými kameníky a chalupníky.
Vypálení této vesnice zavinila ukrytá vysílačka s telegrafistou Potůčkem ve mlýně u mlynáře Švandy. Švanda si byl vědom, že ohrožuje sebe a celou vesnici, ale vysílačku dále ukrýval. V ten osudný den nacistické jednotky obklíčili osadu, pouštěli obyvatelé do osady, ale ven už se nikdo nedostal. Nejdříve se nacisté ujistili, že všichni obyvatelé jsou v osadě přítomni. Jak měli téměř plný počet obyvatel naložili nic netušící lidi do autobusů a odvezli na zámeček do Pardubic. Tam je čekal nemilý osud. Ženy a muži byli ještě téhož dne postříleni a děti odvezeny do Prahy k posouzení pro poněmčení. Domy byly vyloupeny a osada zapálena. A to se stalo za jediný den a to
24. 6. 1942.

Všechno to začalo něčím, co s Ležákama nemělo nic společného. Byly tři skupiny parašutistů, první měla spáchat atentát na říšského protektora. Skupina Silver A, do ní patřil mimo jiných i Valčík, měla skrývat radiostanici Libuši. Valčík se s ní dostal až do Pardubic. Tam se obrátil na Jindřicha Vaška, který byl správce lomu Hluboká u Dachova. Vaško poskytl úkryt vysílačce i s obsluhovačem Potůčkem ve dvojitém stropě strojovny lomu. Od ledna začala vysílačka každou noc vysílat depeše do Anglie. Dalším úkrytem vysílačky se staly Lázně Bohdaneč a Mněnice. V dubnu se vrátila do lomu a telegrafista se usadil v mlýně u mlynáře Švandy.
27. Května byl v Praze Libni spáchán atentát na Heydricha. Hitler po této události dal souhlas k likvidaci obce Lidice. Libuše stále dávala zprávy do Londýna, většina jich byla však tragických. Začátkem června byla vysílačka znovu přemístěna do věže katolického kostela na Včelákově. Krátce na to se vrátila zpět do Ležáků.
Nacisté objevili fotku Valčíka, který utekl na Moravu, 18. června však zemřel v Praze, to už ale nacisté věděli o vysílačce spojené s Valčíkem. Nacisté v pátek 19. června navštívili lom Hluboká a zjistili trvalé pobyty v osadě Ležáky. Ráno 20. 6. byl zatčen majitel lomu i s manželkou.
V pondělí 22.6. byl poblíž Habrovče zastřelen Karel Kněz, který o vysílačce věděl. Gestapo zatím prohledávalo mlýn v Ležákách. 23.6. Clages dostal souhlas k demolici Ležáků.
500 nacistů zaútočilo 24. 6. na bezbrannou osadu. Všichni zastižení obyvatelé byli shromážděni u silnice. Pro děti do školy na Včelákově byly poslány policejní hlídky. 47 osob bylo převezeno do Pardubic a Ležáky byly vyrabovány a zapáleny.
Moje babička si velice živě pamatovala den, kdy sušili seno a ona se podívala směrem k Ležákům a spatřila hustý, černý dým. Tentýž den v Pardubicích skončil život obyvatelů Ležáků, kteří byli zastřeleni.
Oficiální zpráva z tisku 26. 6. 1942: "Dne 24. června byla osada Ležáky u Louky srovnána se zemí. Dospělí lidé byli podle stanného práva zastřeleni. Obyvatelstvo přechovávalo české parašutisty, kteří měli vedoucí účast na přípravách atentátu na Heydricha a pokoušelo se je chránit před policejním zakročením..."
Jen 2 děti byly převezeny na poněmčení, sestry Šťulíkovy, ostatní byly v létě 1942 zplynovány (11 dětí). 2. července 1942 bylo popraveno za zámečku v Pardubicích dalších 40 osob, kteří pomáhali Bartošově parašutistické skupině.
Gestapácký komisař Clages byl za akci Ležáky povýšen a přeložen do Budapešti.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Ležáky: Historie nena 26. 06. 2010 - 13:12
RE(2x): Ležáky: Historie pajenka 26. 06. 2010 - 13:18