Sophiina volba II. část

12. únor 2011 | 13.06 |

 Pokračování I. části (nechtělo mi to najednou dovolit rozbrazit).

10. kapitola

-detaily v koncentráku> fíky

-setkání s Wilhelmínou (hospodyně u frau Hess)>nabídne ji hedvábné kalhotky> lesbička, snaží se S znásilnit>S se nebrání

-vyruší je Hess, hledá Wil. Hessová po ní něco chce

-S se dříve snažila znásilnit dozorkyně>křičí německy> dostává se do domu jako písařka

-Hess nemá rád homosexualitu, nemůže to říct

-při diktování chytne Hesse migréna (problém se stavbou spaloven)> Hess přemístění (protože není schopen vyřešit problém)

-Hess se ptá S, jak se dostala do koncentráku> S se vciťuje do Hesse>ukazuje mu pamflet>vymýšlí se, že je protižidovská> nařkne ji, že s ním koketuje (on je proti koketám)>nechce se mu věřit, že je Polka>připomíná mu herečku ve filmu

-Hess má dítě s ženou, která je té herečce podobná

-akt plození popisuje jako vyšší symbol

-S v něm vyvolává stejnou touhu jako ta žena>začne ji osahávat>jsou vyrušeni> říká, že sex by s ní mít chtěl, ale je to moc riskantní

-chce S poslat zpátky na blok 2

-S po rozchodu začíná opíjet

-první zmínka o tom, že měla dítě Jana

-naposledy u Hesse ho žádá, ať zachrání Jana, že pro sebe nic nechce

-on odmítne a S ho prosí, jestli by ho mohla naposledy vidět >líbala mu boty> ponížení

-Osvětim z nich udělala zvířata

-on ji přesvědčuje, že syna uvidí, tyká ji, objímá

11. kapitola

-St vzpomínky z dětství

-maminka nemocná>měl pečovat> odjel >mam.stav se zhoršil> pocity viny

-Otec za St do NY (spí v jedné místnosti), St se zdají sny o S, křičí ze snu>otec se směje

-St připomíná nacistickou akci Pramen života>árijské ženy jsou dané vojákům, aby šířili rasu

-děti dávány k poněmčení> Jana schovává> ale v Osvětimi si uvědomí, že to je jediná možnost>snaží se přesvědčit Hesse o poněmčení

-S říká St o tom, že bere velké dávky drog> bere je ve výzkumu

-Eplicitní adresář>zhmotnění čtenáře (čtenář by to věděl už dřív)

-největší záchvaty N, vzpomínka na první záchvat

-úspěchy ve výzkumu>oslava>S a N se vezmou> Norimberské zákony se rozebírají>jedou na výlet

-střídání pasáže kdy jsou nadrogovaný v hotelu a pasáže co zažili min. odpoledne

-na cestě ji zase obviňuje z nevěry

-N se ji snaží přesvědčit, aby spolu spáchaly sebevraždu kyanidem>bojí se, že by mohla zůstat bez něho

-zastavení policisty při cestě> N zdrogovaný> S se to snaží uhladit> S ponižuje> nazývá ji Irmou (žena, která se podílela na vyhlazování Židů)

-S začne N litovat kvůli drogám

12. kapitola

-N zlomil S žebro

-nemá ráda psychoanalytiky

-negativně o židech

-říká, že před koncentrákem měla milence Josefa (sestra Vanda)v odboji

-J zabíjí lidi, kteří udávají židy

-zabije Irenu (jejich kamarádka), pracovala na obě strany

-J zneškodňují Ukrajinci, kteří pracují pro nacisty

-Vanda se také účastní odboje>chce aby S se účastnila odboje

-Sexuální hrádky na pláži> S se snaží zabít>St ji zachrání

-S vypráví podrobnosti o zatčení

-Dozvídáme se o dceři Evě

- říká, že byli všichni zatčení z domu

-odmítá odboj kvůli dětem

-Eva chodí na hodinu flétny> učitel je nemocný> s nimi do transportu do koncentráku

-selekce > učitel je určen k likvidaci>společně s ním i Eva (8 let)

-popis Osvětimi

13. kapitola

-zmínka o otci a o profesorovi, dobře ho popisuje

-profesor se jí dvoří> v té době problémy s Kazimírem v sexuálním životě

-stroze o Evě> že ji už víckrát nespatřila

- a pak přejde na Jana a popisuje život v Osvětimi

-odbor i v lágru (Vanda) > Vanda chce, aby S ukradla rádio

-Vanda S radí jak se chovat k Hessovi

-S se nechce krást to rádio

-když krade rádio vidí ji Ema (dcera Hesse)

-Ema ji řekne, že je špinavá

-S omdlí

-E ji poskytne první pomoc

-sblíží se, strach, že to na ní Ema řekne

-na stěně Emi vyšívaný obrázek (Hitler německý národ před zlem)

-po odjezdu Hesse tam je ještě pár měsíců>na pokraji smrti>Březinka

-dostane zprávu, že Jan už není v táboře

-obviňuje Hesse, on se na ní vykašlal

-N se S omlouvá, smíření

14. kapitola

-N chce odjet na J, St průvodce

-oznámení svatby>předzvěst katastrofy

-St zavolá bratr N Larry> setkání> pravda o N>není výzkumný biolog, nikdo o tom nemá tušení, je šílený, paranoidní schizofrenik, bere drogy>zhoršují stav> Larry žádá, aby St na N dohlížel>klidová období

-St napíše kamarád, aby za ním přijel> slibuje seznámení s dívkou

-volání z penzionu>N záchvat> S potřebuje pomoc

-N ji vyhrožoval, že ji zabije

-velký záchvat, obviňuje z nevěry

-N volá St, povídají si o výletu, N obviňuje St z nevěry se S>N vyhrožuje smrtí

-N vystřelí>bojí se

-St a S se sbalí a odjedou

15. kapitola

-odjezd na Jih

-S pije

-ubytování v hotelu (prohlásí S za manželku)

-maluje si růžovou budoucnost (chce si vzít S)

-sen, předzvěst smrti

-vypráví 1. den v koncentráku

-1000 mrtvých dětí, které se nehodily (fotografie u Vandy)

-přemýšlela o sebevraždě i s dětmi<zpětně lituje, že to neudělala

-zmínky o transportu

-selekce, doktor Fritz Je Mand non Niemand (=kdosi od nikud)>opilí>chce se vyspat se S> začne se s ním bavit>odešel>promluvila německy> vrátil se> uvědomila si svojí chybu> přiznala křesťanství> rozhodnutí> jen jedno dítě muže přežít> nechtěla volit> že zemřou obě> v zoufalství si vybrala Jana

16. kapitola

-St se ptá, co se stalo s Janem

-S neví, co se s Janem stalo

-věří, že někde žije

-přeje si ho najít, spasilo by jí to

-cítí vinu za Evu

-zmiňuje se o pobytu v táboře pro lidi z koncentračního tábora bez domova>žena ji říká, aby Jana nejezdila hledat, více to rozdrásá její srdce

-zmiňuje se, že nechávali děti v mokrým oblečení zmrznout

-sex mezi S a St (snažila se zahnat smrt)

-otevřeně popisovány sexuální praktiky

-S zmizí, nechává dopis, N miluje, odmítavý postoj

-St cestuje, pak se vrací do NY

-příjezd k penzionu>hasiči> že S s N zemřeli spolu>sebevražda> kyanid>leželi v posteli v kostýmech

-společný pohřeb> na katolickém hřbitově> příšerná hra na varhany

-zmiňuje Osvětim

-píše, že o S napíše a o jejím příběhu

-reaguje na osudy lidí, kteří byli blízcí S

-pláč na pláži>přespí tam

-probuzení>vzkříšení>zaházen pískem> jitro nádherné a čisté

Jazyk a styl:
Stingo je zprvu poněkud lehkovážným a marnotratným- líčí okolnosti svého chvilkového zaměstnání v nakladatelství s humorným nádechem a neopomene uvádět řadu dokumentárních prvků-redaktorské postupy, dopisy otce, později delší citáty z životopisu velitele koncentračního tábora Hesse, prvky z vypravěčova deníku a podobně. Lehkovážnost stylu pak kontrastuje s vyprávěním Sophie, která se projevuje jako klasický případ tzv. nespolehlivého vypravěče-její vyprávění je sice věrohodné, ale od počátku v něm chybí informace o tom, že měla děti. To se čtenář (a Stingo) dozví až v průběhu románu.
Pro jazykový projev Sophie jsou charakteristické chyby (v překladu do češtiny především časování a vid sloves), které ilustrují její původ.

Literárně historický kontext:
Tématika holocaustu a válečné literatury: Deník Anne Frankové, Heller (Hlava XXII), Mailer (Nazí a mrtví), Remarque (Jiskra života)
Jižanští autoři: Faulkner

Zdroje:
Obsahy a rozbory děl k literatuře, edice Maturita, autoři: Mgr. O. Slanař; Mgr.R. Kanda; Mgr. M. Kostková; Mgr. L. Krausová/ 2006

Zápisky z hodin českého jazyka pod vedením paní učitelky Mgr. J. Bouškové


  


Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Sophiina volba II. část mají 30. 10. 2012 - 09:14
RE(2x): Sophiina volba II. část pajenka 04. 11. 2012 - 12:39
RE(2x): Sophiina volba II. část 18. 12. 2012 - 21:21