Sophiina volba I. část

12. únor 2011 | 13.04 |

sophiina-volba-34435Jedna z mála knížek, které jsem musela uprostřed odložit a vydýchat tak silný příběh. Pokud jste ještě knihu nečetli, doporučuji přečíst. Je v ní silný emoční zážitek a nenechte se odradit zdlouhavostí začátku, kde se dvakrát nic neděje. Ono to příjde a pak budete valit oči. A pokud jste nečetli a chystáte se číst, nedoporučuji číst následující rozbor (který je tak rozsáhlý díky podrobnému rozepsání celého děje)!

(V rozboru jsou používany zkratky S=Sophie, St= Stingo, N= Nathan; navíc je tak zkomoleno jméno Höss na Hess, to se předem omlouvám)

William Styron: Sophiina volba

Obsah:
Spisovatel Stingo se v roce 1947 snaží v NY psát román poté, co mu malý obnos, který jeho předkové získali za prodej černého otroka, dovolí žít nezávisle na zaměstnání. V brooklynském penzionu se Stingo potkává se zvláštní dvojicí milenců, židem Nathanem a Polkou Sophií, se kterými se spřátelí. Od obou se postupně dozvídá další a další podrobnosti ze Sophiina života: její šťastný život v Polsku narušila válka, dostala se i se svými dvěma dětmi do koncentračního tábora a zde byla postavena před krutou volbu (více v podrobnějším rozboru). Sophie si vyčítá svoji volbu, ale i své pragmatické chování za války (jako písařka se pokouší zapůsobit na velitele koncentračního tábora Hesse) a antisemitskou tradicí své rodiny a celého polského národa. Přes pokusy začít po válce normálně žít nakonec volí dobrovolný odchod ze světa.
Pozadí válečným událostem tvoří rovina Stingových vzpomínek na rodný Jih USA a problematika dědictví otrokářského systému-toto téma je konfrontováno s hrůzami nacismu a na základě tohoto porovnání je rozvíjena otázka kolektivní viny a schopnosti člověka páchat zlo.

Žánr:
Román

Časové zařazení:
Americká pró
za 2. pol 20. stol, postmodernismus, válečná literatura, jižanští autoři (např Faulkner)

Kompozice:
Román je rozčleněn do jednotlivých kapitol.
Částečně autobiografický (na začátku románu se dozvídáme Stingovy pokusy o psaní a práci ve vydavatelství).
Složitě komponovaný, rozsáhlý román.
Vypravěč Stingo.
Otevřeně erotické motivy.

Celková charakteristika:
Román se vrací k událostem 2. sv. války a rozvíjí v jeho prostředí zápletku, jejíž charakter má cosi z osudovosti antického dramatu či starozákonních příběhů, ale která je přitom zpracována v duchu nejlepší tradice novověkého románu. Styron přímo v textu románu přiznává inspiraci tradičními postupy moderní severoamerické prózy (Faulkner, Wolf, Bellow), ale vědomě navazuje např. i na Dostojovského.

Podrobnější rozbor:

Znaky postmodernismu:

·         dvě dějové roviny, linie: současný příběh (Stingo, Sophie, Nathan, Amerika) a vyprávění Sophie o její minulosti. Roviny se často prostupují, někdy se mění tak rychle, že je těžké to dobře postřehnout.

·         psychologický román. Celý román je o psychice, nejen postav, ale i jak příběh působí na čtenáře

·         dochází k postupnému odhalování jevových forem, metoda, která by se dala přirovnat k postupnému sloupávání cibulových plátků – když si člověk myslí, že už se dozvěděl pravdu, dochází k odhalování dalších jevů, případně k opravování a upřesňování, případně i popírání předchozích informaci – např. o otci Sophie

·         Stingo se vyjadřuje propracovaným jazykem, zatímco protikladně Sophie mluví jednoduchým jazykem s chybami

·         mizí hranice mezi fikcí a realitou (příběh s Hessem)

-Stingo se stává Sophiiným zpovědníkem, St je angažovaný vypravěč, spoluprožívá osudy Sophie i svoje (vzplanutí lásky, jižanské kořeny)
-autor se stává hrdinou ve své knížce (autobiografie Stinga a Styrona)
-v knize hovoří o tom, že na základě poznámek ze S života St vypracuje o jejím životě jednou knihu
-dozvídáme se o dalších dílech Styrona (v knize je píše Stingo), např. příběh o dívce Marii- dílo Ulehni v temnotách, válečné zážitky- Dlouhý pochod, zájem o černošského vůdce Nata Turnera a černošský problematika- Doznání Nata Turnera
-na začátku knihy se dozvídáme o působení v nakladatelství Mc Graw-Hilla, ve kterém byl nespokojený a měl tam nevyhovující ubytování
-otázka svědomí a viny je klíčovým tématem
-zachycení americké povahy s její kritikou
-můžeme zařadit do literatury faktu o fašismu (nejpřesnější a nejdetailnější popis fakt, která mají šokovat), působení na psychiku lidí
-hloubková analýza fašismu, osobní přístup k čtenáři-zmiňuje příběh jednoho člověka
-hrdinka se ničím neprovinila ani není židovka, typická árijka, mluví německy, přesto ji stihne osud v koncentračním táboře

Postavy:
Sophie: Polka, árijské rysy, mluví posly, německy, francouzsky, rusky, anglicky, miluje vážnou hudbu, ničím se neprovinila, ideál krásy, přesto v koncentračním táboře, postupuje různé volby
Stingo: vypravěč, mladík, spisovatel, bez sexuálních zkušeností (v knize je hodně otevřené téma sexu), naslouchá, zamiluje se do Sophie
Nathan: Sophie ho miluje, on bere drogy, má stavy kdy je hodný, ale také kdy chce Sophii zabít, z vyšší vrstvy, zachránil Sophii

-Sophie odjíždí do USA ve snaze získat novou identitu (země, která nepoznala hrůzy 2. sv. v.)
-příjemná a krásná příroda + vážná hudba, dílo básnířky Emily Dickinsonové-symbolika pevné víry v nepotlačitelnost a nezničitelnost hodnot vytvořeným člověkem
-citované dobové dokumenty z 2. sv. v.

Sophiiny volby:
-název Volba symbolizuje celý řetěz voleb, které jsou pro S osudové
1. – neúčastnit se odboje v okupované Varšavě – snaha neangažovat se absurdní – stejně nakonec odvezena do koncentráku s členy Zemské armády, při zátahu na něž byla chycena, když pašovala šunku, nikdo pak již dále neřešil, že se připletla omylem

2. volba – rozhodnutí pokusit se svést Rudolfa Hösse – nesmyslná volba, ale diktovaná krajním zoufalstvím matky

3. volba, ale chronologicky předcházející, je volba mezi dětmi, které z nich zůstane naživu – vznik celoživotního traumatu a odklonu od Boha – vznik celoživotní viny, s kterou je nutno buď smutně a těžce přežívat, anebo existenci ukončit

4. volba – smrt – díky Nathanovi sice obroda fyzická – léčení, posílení, ale schopnost psychické regenerace ztracena, ztracena schopnost obnovit v sobě životní víru, jediná klamná naděje – začít nový život s Nathanem – nemožná

Styronův styl podobný Faulknerovu:
Snaha vtáhnout čtenáře do složitého procesu poznávání životní pravdy, která se nám přibližuje z nejrůznějších úhlů pohledu, postupně, prolínání časových rovin, vstupování autora do proudu vědomí hlavních hrdinů – různým úhlům nazírání podřizuje i styl – v pasážích Sophiina vyprávění až přímočaře prostý, dojímající pouhou rekapitulací minulosti (chvílemi pro mě působilo až jednoduchostí) x vyprávění Stingovo složitý jazyk, až barokně přetížený, snaha zobrazovat nejjemnější odstíny konfrontace americké mysli se vzdálenou realitou fašismu (konfrontuje i to, co sám dělal v osudové okamžiky, kdy Sophie v koncentráku apod.) – Styron zřetelně navazuje na faulknerovskou bohatě členěnou větu, která nutí čtenáře průběžně dešifrovat skryté významy a souvislosti; zpodobuje realitu tak, že dochází k postupnému odhalování jevových forem, metoda, která by se

Celková charakteristika Styronova díla:
-
představitel amerického románu, který příklon k životní pravdě a objektivní realitě (hemingwayovský princip)

-mizí postupně hranice mezi fikcí a faktem, vypravěč bezprostředně líčí autora a jeho osobní prožitek, autor sám se v některých případech stává jedním z hrdinů díla

-v Sophiině volbě Styron otevřeně jedním z hrdinů – vystupuje jako Stingo, začínající redaktor a spisovatel

-otázka svědomí a viny je klíčovým tématem všech jeho děl

-zajímají ho všelidská témata, i témata zachycující rysy americké povahy s její kritikou

-jeho díla vznikají ve velkých časových rozestupech, téma 2. sv. v. zpracovává relativně pozdě – až v r. 1979

Podrobný rozpis obsahu a děje:

1.kapitola

-na počátku píše o svém životě, jak čte a píše, jak chodí do nakladatelství, kde vydává knihy (autobiografie)

-v nakladatelství: není spokojen, chtěl by být spisovatel, ale jen vydává knihy cizích lidí, čte rukopisy

-zmiňuje příhody z nakladatelství, ironizuje, zlehčuje, znevažuje je, dělá si z nich srandu

-popis, jak bydlí v domě (kde má malý pokoj)a pozoruje na dvoře ženu, má erotické představy (je bez ženy a cloumají s ním hormony)

-z nakladatelství ho vyhodí

>počátek se naprosto odlišuje od ostatních, Sofie se tam nevyskytuje

2.kapitola

-táta mu posílá dopisy a informace o dědictví po jedné tetě; peníze, za prodej jednoho otroka...Stingo to dostane od otce na kariéru

-přestěhování do růžového domu Yetti Zimmermanové (manžel vyfasoval od námořníků růžovou barvu, proto celý dům růžový)

- v penzionu povětšinou žijí Židé a v okolí je židovský čtvrť

-zmínka o jiných spisovatelích (Salinger, Dostojevskij), jejich styl psaní

-jeho pokoj Kráter: svědek divoké sexuální scény v pokoji nad tímto pokojem

-poprvé zmíněná Nathan Landaw a Sofie> pokoj nahoře > bouchání postelí >smích> hádka> Nathan se chce odstěhovat> vážná hudba (nezbytná součást Sofiina života)

-Stingo se dozvídá o sebevraždě Marie Hantové (Ulehni v temnotách)

-procházka> 1. Setkání se Sofií, ona brečí, připomíná mu Marii<zamiluje se

-Nathan je cholerik, výbušný, vulgární vůči Sofii

-Nathan ke Stingovi milý, ale jakmile se doví, že je z Jihu, tak si ze Stinga dělá srandu (jižanský přízvuk, "Jižánek")

-Stingo uklidňuje Sofii, spatří číslo vytetované na ruce a zjistí, že byla v koncentráku Osvětim

-Sofie se brání, říká, že spala pouze s manželem a Nathanem

-Nathan je z bohaté rodiny a chce zpátky desky s vážnou hudbou

-Nathan odchází, Sofie pláče > na konci kapitoly zmiňuje, že je Sofiin osud zpečetěn

3. kapitola

-Nathan se Sofii vrazí k Stingovi domů, v kostýmech, že pojedou na výlet

-všichni 3 jednou na výlet

-Nathan řeší smrt černocha a říká, že jsou Jižani na něm zodpovědní, všichni jižané i ti, co se na tom nepodíleli, Stingo se obhajuje, že nebyl na světě (srovnání Nacistů, že Němci byli také viní i když nebyli Nacisti<že nic neudělali)

4., 5., 6. a 7. kapitola

-na výlet, stávají se z nich přátelé

>Sofie vypráví svůj příběh a život v Krakově, vypráví to Stingovi

-líčí ideální dětství s rodiči (táta na univerzitě)

-Sofie se vdává za Kazimíra<hodně idylicky

-chtějí jít studovat hudbu do Vídně, ale válka jim přeruší plány

-vzdělaní, doma mluví německy, tatínek proti Rusům, ale Kazimír ji rusky učí, dále umí francouzsky, jidiš, je nadaná na jazyky

-věří ve slušné zacházení Němců s Poláky, a že civilisty nechají být (že řeší jen Židy), věří jim, že se jim nic nestane

-nacisté shromáždění na univerzitě a dovážejí inteligenci do koncentráku>jak Kazimíra ta otce>smrt

-stěhování do Varšavy> snaží se najít práci

-zmínka, že byla ve sběrném táboře ve Švédsku po válce

-zmínka, že se pohádali při posledním setkání s Kazimírem>výčitky svědomí

-katolička, věřící

1945 do New Yorku>asistentka doktora chiropraktik (židovský)>učí se jidiš

-raduje se z každé maličkosti, ráda čte, tisky, shání knížku od Emily Dikcinsové(poezie, motivy smrti)>do knihovny> omdlí> nachází ji Nathan zničenou>odváží ji domů> bratr lékař> anemie> předpis léků (Fe)

-požitek z jídla, protože v koncentráku nemohla tak jíst

-klaustrofobie>v metru nahuštění lidí

- příhoda v metru (tma)>zneužití

-začala se dávat dohromady, ale tahle příhoda ji srazila zpátky

-roky ve Varšavě vybombardované>kakofonie (spojitost s hudbou)

-Stingo se dozvídá, že ji Sofie lže...měla milence ve Varšavě

-dopis od otce... nabízí života na farmě

-Stingo nechce ztratit přátelství s S a N>odmítne odjet na farmu

-popisuje jak píše>že si věty říká na hlas>dobře se mu píše

-N příjemný, čte Stingův rukopis>chválí to>ale záchvatu mu řekne, že píše hrozně

-St se seznámí s Leslie Lapidusová (kamarádka N)>otevřená sexuality, židovka, N je chce dát dohromady

-St nemá sexuální zkušenost kromě jedné s prostitutkou, od té doby nic

-hovor Američanů>návštěvy psychoanalytiky>pseudoproblémy>S ty lidi nemá ráda (zažila skutečné problémy)

-S má protézu

-S nerada mluví o koncentráku (lidé, kteří nezažily to nemohou pochopit) a vzpomínky ji bolí

-Varšava 42-43> koncentrák Osvětim (práce) a Březinka (likvidace), (pašovala maso pro nemocnou maminku, připletení ke skupině lidí, na který byl zátah)

-S vina (Styron řeší problematiku viny, nemá mít proč pocit viny, ale následně zjistíme, že možná ano), sebepohrdání, utrpení, nesdílná

-S svěřovala St věci, které by N neřekla (např. vztah k R. Hessovi: v Osvětimi velitel, ona v jeho domě jako písařka)

-zmiňuje Hessovi inovace v koncentráku (nový plyn, minové pole, dobrmani)

-členové SS nebyli profesionální vojáci (jsou tam různé profese)>odvíjelo se to na chování a charakteru

-Hessovi vzpomínky na krvavá jatka, popisuje, jak musel být u toho, co se tam dělo

-podzim 43 S do Osvětimi

-popisování pachu ze spalování těl

-S považuje N za prince z pohádky, který ji zachrání

-N S hodně opravuje (nedokonalá angličtina)

-St nechápe N záchvaty

-St čte Zločin a trest (přemýšlí, jak by to udělal on)

-St mysl okupuje Leslie, nejdřív ji bere jako zábavu, déle přemýšlí o svatbě

-St a L o samotě v domě, bouřlivé líbání (jen líbání), L se zhroutí a říká, že víc nechce (židovská princezna), ale může o tom mluvit díky psychoanalytikovi

-naštvané deníky>styl Andre Gide

-ukázka otištěná z deníku v knize

8. kapitola

-dozvídáme se, že St čeká na otce, který má přijet do NY

-N oznamuje, že dělá výzkum a brzo udělá velký objev>oslava> S se bojí, jak to dopadne

-S a St čekají na N v restauraci

-S skeptický vztah k náboženství> setkání s jeptiškami, které žebrají o peníze> S se hnusí> odmítá náboženství, ale nevíme proč

-mluví hezky o otci

-St na záchod> zlé znamení> příchod N

-N S nadává> že mu zahnula s doktorem > doktor byl u S, spravoval gramofon

-St výbuchy N považoval za selhání charakteru, ale nemyslel si, že je duševně nemocný

-N je nutí slavit Bilbovu smrt (proti černým)>srovnání s Hitlerem> St odmítá na něj přijímat

-zesměšňuje St, pak se naváží do S (jaktože přežila)

-S to špatně bere>brečí, St ji brání

-St utíká>při návratu N a S jsou pryč

-jde se setkat s otcem

-doma je spoušť, bez N a S, rozešli se

9. kapitola

-autor zmiňuje, že se mu do rukou dostala kniha Jazyk a mlčení (Štajnar)>co dělal v době (že se ládoval banány), když v Osvětimi pálili těla

-St se dozvídá o prvním dnu v koncentráku a vztahu s Hessem

-masové vyhlazování Židů

-S se Hessovi líbí, ale je odměřený

-Hess vyjadřuje zálibu, S nosí šátek (jen privilegovaní)>on ji to chválí

-S spatří gramofon (hudba německá, nelíbí se jí to)

-S se snaží svést Hesse

-S říká o svém otci, že byl antisemitista (plán na totální vyhlazení židů)>Pamflet (snažil se šířit přes S)> S přepisovala>otec zemřel v koncentračním táboře> zemřel

 Pokračování : http://pajenka.svetu.cz/8575-sophiina-volba-ii-cast.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Sophiina volba I. část marieke* 12. 02. 2011 - 13:04
RE(2x): Sophiina volba I. část pajenka 12. 02. 2011 - 13:09