Márquez: Kronika ohlášené smrti

4. prosinec 2010 | 16.39 |

gabriel-garcia-marquez-kronikaKdyž se uviděla název této knížky na mém seznamu povinně volitelné četby nevěděla jsem, co si mám pod tím názvem představit. Pak mi kamarád řekl, že se to pěkně čte a navíc, že to není dlouhé. Přečetla jsem si ji a nelituji toho. Navíc jak jsem zjistila, dá se dobře rozebrat, pokud vám někdo řekne jak na to a co tam máte hledat. Pravda, rozbor je trochu rozsáhlejší, ale za to obsahově bohatý a doufám, že i vám pomůže zorientovat se v knížce nejen ke státní maturitě. Jen malé upozornění na závěr. Pro dobré pochopení rozboru je vážně dobré, aby jste tu knížku měli přečtenou.


Gabriel Jose García Márquez

Kronika ohlášené smrti

Obsah:

Do malého městečka na břehu Karibského moře přichází jednoho dne Bayardo San Román a svým velkorysým chováním okouzlí všechny obyvatele. Rozhodne se, že se ožení s Angelou Vicariovou, a uspořádá obrovskou svatební hostinu, jíž se účastní celé široké okolí. Při svatební noci však zjistí, že jeho žena již není panna, a podle tradice ji odvede zpět k rodičům. Jedinou možností, jak smýt z rodiny hanbu, je v takovém případě smrt viníka, tedy toho, kdo Angelu o panenství připravil. Když se jí její bratr Pedro zeptá, kdo to byl, zazní jméno bohatého mladíka Santiaga Nasara. Není jasné, zda je skutečným viníkem, nebo zda jej Angela uvedla jen nazdařbůh (a tato otázka zůstane nevyřešena až do konce), v každém případě si Angelini bratři Pedro a Pablo vezmou nože a jdou čekat před Nasarův dům, aby jej ráno zabili. Brzy se rozkřikne, co chtějí bratři Vicariové udělat, takže zanedlouho skoro všichni vědí, že Santiago Nasar má být zabit, ale podivnou souhrou náhod se tato zpráva nedostane až k němu samotnému a on umírá na prahu vlastního domu.

Kompozice:

Román je stylizován jako rekonstrukce, kterou provádí po 27 letech Santiagův přítel a účastník tehdejších událostí za pomoci vlastních poznámek, výpovědí svědků, příbuzných, přátel a účastníků událostí a soudního protokolu.


Vyprávění je založeno na precizním líčení posledních hodin Santiagova života (čtenář od první věty ví, že bude zabit) a od této časové roviny odbočuje do minulosti (vysvětluje, co se stalo před svatbou) i do budoucnosti (uvádí osudy všech zúčastněných).
Text je členěn do pěti kapitol, z nichž se každá vlastně znovu opakuje-z jiného úhlu a s důrazem na jiné okolnosti- Nasarovu smrt, jejíž přímé líčení se však objevuje až na samém konci románu.

Celková charakteristika:

Márquezovo dílo je považováno za typický projev tzv. magického realismu. Prvky tohoto literárního směru najdeme i v Kronice ohlášené smrti, Márquezovou drobnější prací, inspirovanou mj. antickým dramatem a dílem Franze Kafky.
Podobně jako v jiných svých knihách vychází Márquez také zde ze své důvěrné obeznámenosti s životem v Latinské Americe, s místními zvyky a tradicemi.

Podrobnější rozbor:

Prvky magického realismu:

·         Inspirace z antického dramatu a dílem Franze Kafky- OSUDOVOST. Postavy mají už předem načrtnutý svůj osud. Jsou to jen loutky v rukou osudu. Postavy nejednají o své vůli. Od počátku víme, co se stane.

·         Náhody, které jsou logicky vysvětlené, zabrání tomu, aby se Santiago zachránil (viz osudovost). Např. zavřené dveře, Santiago beze zbraně, Arab, který mu chtěl pomoci, nemá náboje.

·         Absurdita (od Kafky)-zbytečná smrt Santiaga bez důkazů, že by byl vinen (celá kniha nám vlastně naznačuje, že to on neudělal)

·         Smyšlené přímořské městečko Macondo (jako většina Marquezových knih). V knize jméno města ale není zmíněno.

·         Snové představy se prolínají s realitou. Matka Santiaga vykládá jeho sny. Neuzná z nich však žádné špatné znamení.

·         Různé úhly pohledů. Například na počasí: někdo říká, že bylo slunečno, jiní, že pršelo.

·         Magično, mýtično. Např. první tři rány jsou bez krve, čistý nůž.

·         Halucinace. Matka vidí Santiaga přicházet domů v bílem s kyticí růži. Myslí si, že je doma, proto Santiagovi zavře vrata, čímž ho odsoudí ke smrti.

·         Kolektivní vina. Všichni to vědí, ale nikdo tomu nezabrání. Město si na poslední chvíli uvědomí, co udělalo, ale už to nemůže změnit.

·         Styl lidového vyprávění, prvky jiných stylů-černá kronika, novinářský styl, věcné zaznamenávání

Postavy:

·         Santiago Nasar-hlavní hrdina, napůl Arab a napůl Kolumbijec, pracovitý, slušný, dobrá pověst, oblíbený

·         Angela Vicariová- mladá nerozvážná dívka, které přišla o počestnost ještě před svatbou (nesnaží se to zakrýt, jak jí radí jiné ženy) a jako viníka uvede Santiaga (čímž zapříčiní jeho smrt), budoucí žena Bayarda

·         Placida Linerová-Santiagova matka, vykladačka snů

·         Bratři Vicariové (Pablo a Pedro)- snaží se očistit rodinnou čest, povoláním zabíjí prasata-Santiago je zabit podobným způsobem (např. hledají srdce tam, kde ho mají prasata). Bratrům se do činu vůbec nechtělo, proto všude a všem říkali, co chtějí udělat s nadějí, že jim to někdo překazí.

·         Bayard San Román- záhadný, movitý muž, manžel Angely, přehnaně extravagantně oblékaný, pro Angelu koupí dům, kde bydlí Xius (nechce se domu vzdát kvůli vzpomínkám na manželku), který o pár týdnů později umírá steskem

Kapitoly:

·         I.: popsané okolnosti vraždy (počasí, biskupův příjezd do města), co tomu předcházelo, pokusy o zamezení vraždy.

·         II.: Přichází Bayard, náznaky, že Santiago není vinen (o Angelu nestojí), Angelinin návrat rodičům

·         III.: advokát-vražda na obranu cti, vědomé zabití, ale bez viny. Bratrům jsou sebrány nože, ale o chvíli později se vrací s novými, posedávání v krámě, zvědavci. Kapitola končí zmínkou, že je Santiago zabit (opakování na konci kapitol)

·         IV. : Pitva Santiagova těla farářem-bez odborných znalostí. Realisticky a naturalisticky popsaná. Jedna rána vypadá jako stigma ukřižovaného (nadpřirozeno). Bratři se ze sebe snaží smýt pach mrtvého>smývání viny. Zmíněn osud Angely, která se do Bayarda (který odešel) zamilovala a posílá mu 2000 dopisů s vyznáním lásky. Po 27 letech se Bayard vrací.

·         V.: Osud ostatních lidí, halucinace, vidění, předzvěsti neštěstí (zkrvavené nože, které nebyly zbarveny). Samotný čin, shromaždování lidí na náměstí, aby to všichni viděli. Santiagova matka mu zavře vrata těsně "před nosem". Naturalistický popis vraždy...konec knihy.

Jazyk a styl:

Napsané sevřeným a precizním jazykem. Opírá se především o faktograficky přesný popis událostí (přesné časy).
Snaží se evokovat novinářskou či kronikářskou objektivitu, která má vyvolat iluzi neodvratnosti událostí a zcela odstraňuje ze zřetele otázku viny a hříchu- její absence však právě problematiku etiky a morálky staví do popředí.
Jazyk trochu zastaralý, objevují se cizojazyčné výrazy. Hodně španělských jmen, která jsou si podobné (stěžování orientace v textu)<typický Márquez. Nespisovná mluva prostých vesnických lidí.
Kniha psaná v ich-formě.

Zasazení do historického kontextu:

Magický realismus (druhá polovina dvacátého století). Kniha vydána 1981.
Hlavním představitel Márquez a kniha Sto roků samoty. Další Márquezovy knihy: Láska v časech cholery, Podzim patriarchy, Generál ve svém labyrintu.
Další představitelé magického realismu:
Jorge Luis BORGES (povídkář, navazuje na něho U. Eco.; Alef, Obecné dějiny hanebnosti)
Alejo CARPENTIER (Ztracené kroky)
Michail BULGAKOV (Mistr a Markétka)

Zdroje:
Obsahy a rozbory děl k literatuře, edice Maturita, autoři: Mgr. O. Slanař; Mgr.R. Kanda; Mgr. M. Kostková; Mgr. L. Krausová/ 2006

Zápisky z hodin českého jazyka pod vedením paní učitelky Mgr. J. Bouškové

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Márquez: Kronika ohlášené smrti distressed®pise.cz 04. 12. 2010 - 22:49
RE(2x): Márquez: Kronika ohlášené smrti pajenka 05. 12. 2010 - 09:52
RE: Márquez: Kronika ohlášené smrti mixx®pise.cz 05. 12. 2010 - 09:21
RE(2x): Márquez: Kronika ohlášené smrti pajenka 05. 12. 2010 - 09:49
RE: Márquez: Kronika ohlášené smrti vyletnici 08. 12. 2010 - 09:15
RE(2x): Márquez: Kronika ohlášené smrti pajenka 08. 12. 2010 - 13:58
RE: Márquez: Kronika ohlášené smrti dík 07. 03. 2011 - 16:57
RE(2x): Márquez: Kronika ohlášené smrti pajenka 07. 03. 2011 - 21:39
RE: Márquez: Kronika ohlášené smrti kejé 07. 04. 2011 - 16:43
RE: Márquez: Kronika ohlášené smrti nikol 18. 02. 2012 - 11:40
RE: Márquez: Kronika ohlášené smrti annie 07. 05. 2012 - 13:59