Hrdý Budžes

3. červen 2011 | 15.00 |

 Zápisky z hodiny o této legendární knize, která opravdu stojí za přečtení! Zápisky mohou být trochu zmatené, proto se omlouvám za nesrozumitelnost informací. S případnými dotazy se obracejte do komentářů.

Irena Dousková: Hrdý Budžes

Obsah:
Helenku trápí to, že se jí ostatní děti posmívají, protože je "tlustá". Jednou ve školním rozhlase uslyší báseň "o hrdém Budžesovi", která ji tak zaujme, že se rozhodne být stejně vytrvalá a nebojácná jako její hlavní hrdina. Helenčina maminka, které Helenka říká Kačenko, pracuje v divadle, otec odjel do ciziny, když byla Helenka ještě hodně malá, takže si ho ani nepamatuje. Tatínka mu nahrazuje maminčin přítel Pepa, který stejně jako Kačenka pracuje v divadle a je otcem Helenčina mladšího bratra. Helenka prožívá šťastné i těžké chvíle se svými blízkými a popisuje všechno s velkým zájmem, ráda si povídá s dospělými. Jejím snem je bydlet v Praze, nebo tam alespoň jezdit častěji za tetou, ale Kačenka o Praze nechce ani slyšet. Postupem času přichází Helenčina maminka i otčím o práci v divadle. Příčinou je jejich nesouhlas s režimem a nepodporování komunistické ideologie. Helence také dělá starosti její babička, ta si totiž tajně dopisuje s pravým otcem Helenky, který je v zahraničí. Babička mu popisuje, jak je Helenka nešťastná a jak se jí nedostává patřičné péče, i když to není pravda, a že by si měl pro ni co nejdřív přijet. Helenka náhodou najde babiččin dopis a velice ji to rozzlobí, poté se všechno dozvídá i Kačenka a pohádá se s matkou tak, že už k nim nechce nikdy přijet, i přes to, že se to její otec snaží urovnat. Nakonec si k sobě ale zase najdou cestu... Kniha končí oslavou Vánoc a stěhováním do Prahy kvůli pracovní příležitosti pro Kačenku a Pepu. Helenka je ze stěhování přímo nadšená, k Vánocům dostane i své vysněné fixy, jenomže od svého pravého otce, kterého nemá ráda, protože je opustil. A tak tyto barevné fixy nahází do kanálu, i když předtím Ježíškovi napsala na výlohu papírnictví, že by si je moc přála. Zjišťuje i pravdu o svém hrdinovi Budžesovi, který Bužesem vlastně ani nebyl, protože se v básni píše: "Hrdý buď, žes vytrval..."

Obecná charakteristika:
Kniha Hrdý Budžes je protkána zážitky malé Helenky, žákyně 2. třídy v Ničíně, která svým dětským pohledem zobrazuje atmosféru československé normalizace. Pro tuto holčičku existuje vždy nějaké jednoduché řešení problému nebo prosté vysvětlení něčeho, co je pro dospělé většinou dobře známé, za pomoci dětské představivosti, a častokrát je toto vysvětlení podáváno úsměvným až hodně vtipným způsobem, např. "patolog znamená něco jako trpělivej..."; "Jóga to je totiž takový cvičení, při kterým se člověk skoro nehejbe, ale vezme třeba jednu svoji ruku a jednu nohu, zaváže je na uzel a musí to půl hodiny vydržet.

..".

Tato próza je psána velice zábavným a lehkým stylem, jako deník dítěte, ale zároveň dítěte velice všímavého, kreativního a chytrého, které stále něco s nadšením objevuje. Autorka se inspirovala vlastními zkušenostmi ze života: "Autobiografické prvky v knížce jsou, ale samy o sobě by byly k ničemu. Člověk s nimi zachází jako s jakoukoliv jinou látkou. Nějakým způsobem to stylizuje, vymýšlí a domýšlí. To je jenom rámec a jenom základ." (Irena Dousková, z rozhovoru s Janem Čulíkem v Britských listech). Autorka se také v rozhovoru zmiňuje o divadlu, které v knížce hraje určitou roli: "Důležitou roli pro mě jako protějšek všeho ošklivého hrálo divadlo. Rodiče moji i rodiče mé dětské hrdinky pracují v divadle. Tam se ovšem pak odehraje hlavní negativní věc, kdy maminku z toho divadla vyhodí. Tak příběh skončí špatně, ale divadlo je pro mou dětskou hrdinku něco kouzelného, je to úžasný svět sám pro sebe, který otvírá dveře někam jinam." (Irena Dousková). Kniha je čtivá, částečně i díky její jazykové stránce (autorka používá nespisovný jazyk, obecnou češtinu) a zábavná, a podává neotřelým způsobem pohled na normalizační dobu a politiku a také na záhadný svět dospělých a dětí.

Rozbor:
-Kačenka je máma, ale nenazývá jí tak
-podáno humorně, odlehčeně > dětský pohled
-přesto je velice inteligentní, chce pomáhat mamince, chová se přiměřeně
-Helenka je jiná, tlustší< nemilosrdný svět dětí (šikanovaná)
-šikovná, maluje, chodí na němčinu a na balet
-dětské prozření (Vánoce, že neexistuje Ježíšek)
-dětské můry (vlci>chtějí ji sežrat, nakonec ji sežerou)
-hned na začátku zmíněn Hrdý Budžes
-komické situace vznikají Helenčinou neznalostí (když má někdo srdce, tak určitě umře, to je hrozná nemoc)
-Helenka přejímá názory rodičů
-na film Vzplanutí a film se šeškvaří
-když je hnusný oběd, tak učitelky hlídají děti a sami nejedí
-Kačenka už přestala hrát v divadle (Koláčková se Helenky zeptá, jestli máma ještě hraje)
-přemýšlí o Budžesovi, jestli to byl komunista, neví, kdo to je, myslí si, že je to nějaký hrdina
-obrací se na Budžese, že musí vytrvat jako on a být stejně statečný
-objeví básničku o hrdým Buďžesu> napsanou> zjistí, že žádný Budžes neexistuje> Hrdý Buď Žes vytrval> nejdřív Ježíšek, pak Mikuláš a teď i tento
>básnička od Stanislava Kostky Neumanna
-matka Kačenka, nevlastní táta Pepa... vlastní Freistain> v Ňůjorku> bojí se aby si pro ní nepřijel
-na maloměstu
-chce bydlet v Praze
-kufříky "jiné věci", pražské věci, americké věci
-dětská naivita

Styl psaní:
-očima Helenky Součkové  (Freistainová), žačka 2. a 3. třídy
osobní rovina>rodinné zážitky, škola, prarodiče
druhá rovina: společenská situace jejími očima, dětský úhel pohledu
Viewegh X Dousková: ironický nadhled, s odstupem let X bez ironického podtextu, právě teď
-neznalost některých jmen a výroků >ty kurvo
-vulgarita
-stylistická neupravenost
-špatné skloňování
-ironie z úhlu pohledu dospělých v přímé řeči, jako narážka na komunismus
-napodobuje mluvenou řeč
-myšlenkové skoky myšlenka, někam jinam, zpátky k myšlence
-složitá souvislost
-vysvětlování pojmů, které jsou pro dospělé naprosto srozumitelné, ale pro děti ne
-společenské problémy jsou zobrazovány přes perspektivu rodiny, jak se je to dotýká v životě
-opakuje obraty dospělých, podle toho, co se jí líbí
-nepatřičné prvky> jiný čas než se očekává (-přítomný čas i když už je Olinka mrtvá)

Jazyk:
-nespisovný, hovorový jazyk
-odvádí řeč od tématu, opravování
-jazykové prvky: mluvený projev, obecná čeština< nespisovný, nářečí, interdialekt, hovorové prvky
-neupravená spojení (vyzdobená praporkama a hlavou Lenina)

Žánr: román
Kompozice:
-členěn na kratší kapitoly
-chronologicky, ale i retrospektivně
-různé epizody, co zažila vypravěčka
-volná kompozice
-ŘETĚZOVÁ kompozice

Události v knize a komunismu:
-70. léta období normalizace (z pohledu dítěte)
-emigrace spolužáka
- Jiskřičky: Kačenka nechce, aby Helenka chodila na Jiskřičky, jsou to malí komunisté
-maminku vyhodili z divadla< proti režimu, < vadí ji prosazování komunistického režimu, nejlepší herečka, postupně podřadné role> až ji vyhodí
-mamky kamarádka, se kterou dříve nadávali na komunisty se dostává do hlavních rolí, spolčí se s režisérem (podbíhá mu)
-spartakiáda> narozeniny Lenina
-lampionový průvod> velká říjnová socialistická revoluce; rodiče přihlížejí z povzdálí
-postavení sochy horníka před školou
-většina spolužáků horníci nebo komunisti, 2 vojáci
-na venkově JZD
-Bratislavská lira>pěvecká soutěž; Kačenka ji zradila
-kádrové posudky
-rodiče nejsou příznivci komunistů>nechtějí jít na průvod> ale ona chce> tatínek ji z povzdálí sleduje

Autobiografické prvky:
-Ničín<místo, kde se odehrává děj (Nomen-Omen), představuje Příbram
-původní jméno Irena Freistadtová, v díle Freistatová
-rodiče herci>též v knize
-otec režisér>emigrace do Izraele> v knize dostala svícen

Jiná zpracování:
Divadlo (Bára Hrzánová 2003), Dousková udělala dramatizaci> Příbramské divadlo
-divadlo Bez zábradlí v Praze
> přidali dobové básničky a písničky na vyplnění času

Další díla:
-do literatury v roce 88, skupina LiDi >společná sbírka>Kadění> na toaletním papíru
-sbírka veršů Pražský zázrak (s kolektivem)
-dále se věnuje spíše kratším prózám
-Časopisecky Dousková publikovala v Literárních novináchMladé frontěSalonu Práva, HostuTvaruDivadelních novinách
-
zpracovává témata partnerství, manželství, rodina
Goldstein píše dceři> autobiografické, otec píše dceři z Izraele
Dousková navázala knížkou Oněgin byl Rusák> pokračování> Helenka na gymnáziu (2006)> dospělejší> změna způsobu vyjadřování> částečný dětský pohled
-také zdramatizováno> Divadlo V Dlouhé
Někdo s nožem (deníkové záznamy, novela, žena na mateřské dovolené)
Doktor Kott přemítá
Čím se liší tato noc- samostatné příběhy, spojeno s dílem Zeyera Jana Majera Plojhara
               -každý příběh z jiné doby, průměrní lidé dokáží ubližovat
               -Medvědář
Proza o bílých slonech
Sbírka bez karkulky- existencionální pocity, židovská tématika

Další autoři:

Moderní literatura po roce 89:


John R, Berková, Hodrová D. , Viewegh M., Kohout P, Škvorecký J, Kundera M, Havel V


A hrdý buď! A hrdý buď, žes vytrval,

žes neposkvrnil ústa ani hruď falešnou řečí.

Takový byl můj lid. S kosou a kladivem,

na jitřní čekal svit. Čekal a věřil.

Úrodu novou sklidí sám. Sám se svými!

Jděte mu z cesty, Staví chrám bratrské doby.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Hrdý Budžes marilyn 28. 10. 2011 - 11:29
RE: Hrdý Budžes gabka 15. 02. 2012 - 22:06
RE: Hrdý Budžes tereza 01. 04. 2012 - 15:51
RE: Hrdý Budžes téra 06. 11. 2012 - 10:19
RE: Hrdý Budžes marul 11. 02. 2013 - 17:40
RE: Hrdý Budžes mikalan 10. 05. 2013 - 13:55