Rozbor knihy

6. červen 2011 | 15.00 |

 Na co se zaměřit při rozboru děl k maturitě:
(sepsáno Mgr. Bouškovou) 

1. Kompozice díla, jazyk.
2. Určit žánr, jakým napsáno, + tento žánr charakterizovat, tzn. uvést hlavní znaky + být schopni uvést další autory, kteří se danému žánru věnovali.
3. Literárněhistorický kontext - zařazení do literárního směru či zařazení do okruhu autorů či dle tematiky + časové zasazení.
4. Uvést další autory, které k tomuto směru řadíme + další díla.
5. Uvést další díla autora, který napsal daný text.
6. Měli byste být schopni popsat děj, hlavní myšlenky díla, postavy - vývoj jejich charakteru, vypravěče - er-forma, ich-forma. Případné další údaje - adresát - vypravěč - autor. Měli byste být schopni rozeznat přímou řeč, nepřímou, nevlastní přímou a polopřímou, vnitřní monolog.
7. Měli byste poznat tropy a figury v textu. Poznat slohový postup, který je použit v ukázce.
8. Měli byste vědět, jaký vliv mělo dané dílo na kulturu a další literární vývoj (pokud nějak ovlivnilo).

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře