Z "ošklivého káčátka labutí"... (foto+info)

3. srpen 2011 | 13.35 |

 ... aneb nedokonalá proměna (přímý vývoj) Anax imperator (Šídlo královské)!

Stejně jako v pohádce o ošklivém káčátku v mnoha životních cyklech platí, že nedospělý jedinec je odlišný od toho dospělého. U hmyzu se rozděluje proměna dokonalá (též nepřímý vývoj), kdy je mladý jedinec naprosto odlišný od dospělého a sám tak prochází vícero stádii (typický příklad je motýl: vajíčko>housenka>kukla>dospělý jedinec), a proměna nedokonalá (též přímý vývoj) , kdy je "mládě" podobné své dospělácké verzi (například kobylka, přibývá pouze na váze a rozměrech). Některé druhy jsou jasně řazeny do nedokonalé proměny, ale zpočátku tomu naše oko nechce věřit. Takovým případem je i šídlo královské, které je spolu s vážkami a motýlicemi řazeno do řádu vážky. První pohled svědčí o nepodobnosti, ale pokud se zadíváte lépe zjistíte, že kromě křídel a pár drobností je u mladého jedince výrazná podoba ve stavbě a vzhledu těla s dospělcem.

Jen krátce o tomto tvorovi:
Šídlo královské nemá svůj latinský název ani český opis náhodou. Anax znamená pán a imperator vládce. Tento druh je naší největší vážkou a je také výborný a rychlý letec. Tomu odpovídá i potrava, živí se dravě, mouchami, které chytá v letu. Bývá až 8 cm dlouhé a rozpětí křídel může dosahovat okolo 11 cm. Hruď je modrozelená a zadeček má modrou barvu s černou kresbou. Má velká křídla s bohatou žilnatinou (viz foto), která má zpevňovací funkci. Její složené oči, které jsou rozděleny na dvě poloviny, garantují výborný zrak důležitý při lovu kořisti v letu.
Larvy žijí ve stojaté vodě a jsou velmi dravé, dokáží chytit vodní brouky, drobné živočichy, někdy dokonce i malé rybky a pulce. Na chytání kořisti mají uzpůsobený vymrštitelný spodní pysk. Přibližně po roce vývoje larva vyleze na list nad vodu, kde se pevně zachytí, vnější kostra pukne a z ní vylézá vyvinutý dospělý jedinec. Dále viz foto.

00
0
Dravá larva žijící ve stojatých vodách, vývoj až 1 rok

01
Po roce vývoje larva vyleze na stéblo nebo list u (nad) vody (ou), pevně se zachytí, vnější kostra 
praskne a ven se dere dospělý, plně vyvinutý jedinec

02
03
Dospělý jedinec, který práve vylezl ze své schránky

1
Nejdříve musí natáhnout svoje zmuchalná křídla a nechat je osušit,
aby byl schopný letu

2
3
4
Suchá schránka po svléknutí, lehká jako papír

7
Šídlo roztáhne křídla a to umožní rychlejší prosychání

9
Detail křídla s žilnatinou

8
Anax imperator

PS: Mám to štěstí vývoj šídla královského každým rokem sledovat na naší zahradě na malém jezírku. Je až s podivem, že do té malé tůňky se šídla každoročně vrací naklást vajíčka. Tento rok jsem se vývoj pokusila nafotit a podělit se s vámi.
 

Zpět na hlavní stranu blogu